Politica de confidentialitate

Folosirea acestui site implica acceptarea politicii de confidentialitate de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acesteia. Comunicate365 isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.

Accesarea www.comunicate365.net si a serviciilor oferite prin intermediul platformei Asociatia de Presa implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Comunicate365.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Comunicate365. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra sau alta persoana.

Scopul colectarii datelor este marketingul si publicitatea: informarea despre activitatea comunicatedepresa.net , a utilizatorilor si advertiserilor din sistem, in ideea imbunatatirii performantelor si functionarii in conditii optime, precum si informarea in legatura cu platile aferente folosirii serviciilor si castigurile generate de folosirea acestor servicii.

Pentru a beneficia de serviciile Comunicate365, trebuie sa oferiti anumite date cu caracter personal.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere trimisa prin e-mail la adresa contact@comunicate365.net. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in alte state.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Comunicate365 nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.